Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w serwisie, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies (tzw. ciasteczek) na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.   ZAMKNIJ !

Regulamin

I. Wstęp
Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego MEDICOLAND.
W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu Medicoland.pl oraz Medicoland.eu

II. Definicje

Medicoland/MEDICOLAND.PL & MEDICOLAND.EU/ Serwis / Portal – serwis informacyjny, którego właścicielem jest firma Internet Sales Force Sp. z o.o. /wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000414300/ z siedzibą w Olsztynie
Użytkownik - osoba lub grupa osób posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym Medicoland.pl

Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu e-maila oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik Medicoland.pl może modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem się w Serwisie.

Profil/Subdomena - miejsce w Internecie, dostępne pod adresem www.hasłoklienta.medicoland.pl , gdzie opublikowany jest zbiór informacji wpisanych przez danego Użytkownika lub przesłanych do: administracji, działu marketingu, przedstawiciela handlowego, firm współpracujących z portalem, przez użytkownika

Nazwa Profilu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana lub mu nadana podczas rejestracji internetowej, telefonicznej lub osobistej.
Ban/Zablokowanie konta - Blokada nałożona na Użytkownika, który złamał zasady Regulaminu.

III. Zasady ogólne:
1. Użytkownik ma możliwość :
a. posiadania własnego Profilu/Subdomeny w Serwisie,
b. zmiany lub usunięcia swoich danych/zdjęć/artykułów/ogłoszeń itp. za pomocą opcji logowania,
c. przystąpienia do programu „KARTA RABATOWA MEDICOLAND”
2. Użytkownikowi niedozwolone jest :
a. używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
b. obrażanie innych osób,
c. promowania innych stron internetowych bez uzgodnienia z administracją portalu Medicoland.
d. umieszczanie materiałów pornograficznych w jakiejkolwiek formie,
e. łamanie ogólnie przyjętych zasad etykiety,
f. wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów.
g. używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów Medicoland.pl . Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service). Wyjątkiem są programy używające oficjalnego API serwisu MEDICOLAND.PL
3. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych przez niego lub za jego poleceniem w Serwisie, a w szczególności do zdjęć, filmów oraz treści zamieszczonych na swoim Profilu/Subdomenia.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.
5. Za niestosowanie się przez Użytkownika do Regulaminu portalu Medicoland mogą zostać nałożone na niego blokady oraz kary związane z utratą zniżek.
6. Jeżeli blokady i kary nie spowodują stosowania się do Regulaminu Medicoland, konto Użytkownika może na stałe zostać usunięte.
7. Jeżeli Użytkownik posiada kilka kont, to blokada i usunięcie może zostać nadana na wszystkie jego konta.
8. W przypadku naruszenia Regulaminu Medicoland, portal Medicoland.pl oraz Medicoland.eu nie zwraca kosztów poniesionych przez Użytkownika podczas rejestracji i użytkowania Profilu/Subdomeny.
9. Administrator ma prawo usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika niespełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.

IV. Rejestracja 
1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie http://medicoland.pl/zgloszenie/ lub poprzez osobę reprezentującą portal.
2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna , która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.
3. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.
4. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy one nastąpią.
5. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym Medicoland.pl , Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
6. Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie danych Medicoland w celach kontaktowych i marketingowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
7. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
8. Rejestrując się w serwisie Medicoland.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych (w tym: nr tel, adresu e-mail, zdjęć, treści zamieszczonych na swojej stronie) w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
9. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, numeru telefonu i zdjęć przez Medicoland.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Medicoland.pl , zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

V. Konto
1. Użytkownik serwisu Medicoland.pl może posiadać konta przedstawiające jedynie jego osobę, jego produkt lub firmę/placówkę, której jest właścicielem lub w której pełni stanowisko odpowiedzialne za reprezentowanie firmy/placówki.
2. Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom nie związanym z działalnością prowadzoną przez użytkownika lub osobom działających na szkodę portalu Medicoland.pl oraz Medicoland.eu .
3. Użytkownik może skasować konto samodzielnie, albo zażądać usunięcia swojego profilu po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu. w ciągu kilku dni roboczych rozpatrzy prośbę. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
4. Konto użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane nie może zostać usunięte.
5. Portal Medicoland.pl oraz Medicoland.eu nie bierze żadnej odpowiedzialności za zmiany wprowadzane w na Profilach/Subdomenach Użytkownika.
6. Portal Medicoland nie bierze odpowiedzialności gdy w wyniku awarii sprzętu elektronicznego zarządzającego bazą Medicoland.pl oraz Medicoland.eu , bankructwa właściciela, wypadku bądź zdarzenia losowego niezależnego lub częściowo zależnego od osoby zarządzającej, administratora lub innej osoby współpracującej z portalem konto Użytkownika zostanie usunięte
7. Śmierć Użytkownika powoduje wygaśnięcie umowy z serwisem Medicoland. Konto takiej osoby po otrzymaniu informacji od bliskich Użytkownika o takowej sytuacji jest czasowo blokowane, a następnie może zostać skasowane.
8. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo) a w przypadku poniesienia szkód przez portal Medicoland.pl oraz Medicoland.eu właściciel portalu może ubiegać się o rekompensatę finansową.

VI. Zdjęcia, filmy oraz treści
1. Wstawiając zdjęcie/film/treść do serwisu Medicoland.pl, Użytkownik oświadcza, iż:
a. posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia w Serwisie,
b. zdjęcie/film/treść przedstawia osobę Użytkownika, jegoprodukt lub firmę/placówkę, której jest właścicielem lub w której pełni stanowisko odpowiedzialne za reprezentowanie firmy/placówki i nie narusza w jakikolwiek sposób praw.
2. Moderator ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
3. Umieszczenie zdjęć na których znajduje się więcej osób, jest możliwe, pod warunkiem, że osoby ze zdjęć wyrażają na to zgodę.
4. Serwis Medicoland.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie zdjęć/filmów/treści. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
5. Portal Medicoland.pl oraz Medicoland.eu nie bierze żadnej odpowiedzialności za zamieszczane zdjęcia/filmy na stronach użytkownika

VII. Inne usługi i opłaty
1. Użytkownik ma możliwość dobrowolnego skorzystania z dodatkowych funkcji Serwisu.
2. Wykupienie przez Użytkownika jakiejkolwiek z płatnych usług nie zwalnia go z respektowania postanowień niniejszego regulaminu.
3. Serwis Medicoland nie ponosi odpowiedzialności za :
a. błędnie wpisany numer konta, treść SMS lub numer telefonu,
b. działanie operatorów telefonii komórkowej, banków lub innych pośredników przy dokonywaniu płatności.
4. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres admin@medicoland.pl

VIII. Postanowienia końcowe
1. Serwis Medicoland zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu. Brak akceptacji zmian w regulaminie może spowodować blokadę bądź usunięcie konta Użytkownika.


Rodzaje jednostek

Tagi